Real time web analytics, Heat map tracking

Inwestycje


W ostatnich latach udało się nam przeprowdzić kilkadzieścia znaczących prac w kościele i dookoła niego:

 1. Konserwacja rokokowego tabernakulum - 2002
 2. Kapitalny remont mechanizmu organów - 2002
 3. Oświetlenie dookoła kościoła - latarnie (8 szt.) oświetlające cmentarz i drogę procesyjną wokół kościoła - 2003
 4. Instalacja wodno-kanalizacyjna w kościele i na cmentarzu parafialnym - 2003
 5. Droga procesyjna wokół kościoła - bruk granitowy - 2003/2004
 6. Konserwacja dzwonu - 2004
 7. Ogrzewanie elektryczne, ławkowe (listwy grzejne w klęcznikach) i promiennikowe w prezbiterium - 2004
 8. Konserwacje figur: gipsowej - Najświętszego Serca Pana Jezusa (XIX w.), drewnianej - Chrystusa Zmartwychwstałego (pocz. XX w.) - 2005
 9. Wymiana siedziska dla organisty i klawiatury nożnej organów - 2006/2007
 10. Wymiana nagłośnienia wewnątrz kościoła - 2007
 11. Instalacja systemu alarmowego w kościele i na plebanii - 2007
 12. Konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Anny - 2008
 13. Założenie nagłośnienia na zewnątrz kościoła - 2009
 14. Konserwacja ołtarza głównego - 2009
 15. Konserwacja ambony - 2010
 16. Konserwacja epitafium ks. Wilhelma Lamkowskiego - 2010
 17. Konserwacja konfesjonału z drewnianą figurką św. Jana Nepomucena - 2011
 18. Konserwacja stalli (zaplecki) - 2011
 19. Wymiana podestu ołtarza posoborowego - 2011
 20. Konserwacja ołtarza Najświętszej Maryi Panny - 2012
 21. Konserwacja ścian frontowych (przedpiersi) stalli - 2012/2013

 Plany:

   1. Zaprojektowanie ołtarza posoborowego i ambonki
   2. Ratowanie plebanii z końca XVIII w.
   3. Malowanie kościoła od wewnątrz
   4. Ogrodzenie wokół cmentarza
   5. Konserwacja ruchomego wyposażenia kościoła (figury wolnostojące)
   6. Wymiana pękniętego dzwonu
   7. Remont dachu i wieży
   8. Konserwacja murów
   9. Zaprojektowanie stacji Drogi Krzyżowej w kościele
   10. Konserwacja prospektu organowego
   11. Brukowanie parkingu przy kościele i plebanii


  BEZ POMOCY DOBRYCH LUDZI SPOZA PARAFII NIE DAMY SOBIE RADY !


  Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie  żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. (2 Kor 9,7)