Real time web analytics, Heat map tracking

Rada Parafialna

      W kierowaniu parafią pomaga naszemu proboszczowi Rada Parafialna. Doradza w ważnych dla wspólnoty parafialnej sprawach, m.in. budżecie i inwestycjach, renowacjach, itd. Jej posiedzenia są zwoływane raz na jakiś czas, kiedy należy podjąć decyzję w jakiejś sprawie. Nasza rada składa się z 10 członków. Każda wieś ma swoich reprezentantów w Radzie, zależnie od jej wielkości.

 


Skład Rady Parafialnej
Kończewice Bystrze Stara Wisła

Wanda Góral

Elżbieta Matera

Bogumiła Kurek

Ryszard Bolek
 
Krystyna Matera
Jan Fijas  
Renata Wiącek
Mirosław Grabowski    
Rajmund Kossarzecki    
Tadeusz Siurek